89/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 32 ถ.พระยาสุเรนทร์,
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 02-914-4018-9 / สายด่วน 089-8184869
evision_thailand@hotmail.com

             

บริษัท อี วิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยการรวมตัวของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
และจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ ที่ยาวนานตลอด 10 ปี บริษัทฯได้ผลิตสื่อต่างๆมากมาย สื่อต่างๆ
ที่ผลิตนั้นจะมุ่งเน้นเชิงวิชาการ และเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในลักษณะ การเสริมสร้างพัฒนาการความคิดให้เด็ก ทางด้าน
สติปัญญา  IQ และ  พัฒนาการทางด้านอารมณ์ EQ พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อ ฝึกสมาธิ การเข้าสังคม ตลอดไปจนถึง การนำไปใช้ประยุกต์
ร่วมใช้หลักสูตร สมัยปัจจุบัน เช่น สะเต็มศึกษา (STEM Education), BBL (Brain-based Learning)

     นอกจากสื่อดังที่กล่าวมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่กระตุ้นความสนใจ
ของเด็ก บริษัทฯได้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องเรียนแบบบูรณาการ ด้วยสีสันที่สวยงาม เน้นความปลอดภัย สร้างแรงจูงใจให้เด็ก นำไปสู่การ
พัฒนาต่อยอดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กยิ่งๆขึ้น

ด้วยการเล่นอย่างเป็นธรรมชาติและการคิดสงสัยเรียนรู้โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนของเรา จะทำเด็กไทยเพิ่มศักยภาพในทุกๆด้าน เพื่อจะเป็น
บุคลากรที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

              “อี วิชั่น สร้างสรรค์สื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย”